Storvilt

Prosjekt fra videreutdanning i interaktivitet og design ved OsloMet. I dette prosjektet ønsket jeg å vise hvordan designmetodikk kan bidra til en mer effektiv og fornøyelig opplevelse for viltrapportering med utgangspunkt i appen "Storvilt" av Statskog.

Fokus

Gjennom tett brukerinvolvering ble det designet et løsningsforslag med utgangspunkt i de behovene både jegerne og forretningen faktisk har. Eksisterende løsninger er nemlig preget av høy kompleksitet, manuelle prosesser, byråkratisk språk og utdaterte grensesnitt. Den slags kan ta motet fra enhver. Fokuset var derfor å redusere kognitiv last i en allerede overveldende situasjon ved å holde alt så enkelt som mulig.

Grunnlag

For å etablere et intuitivt brukergrensesnitt var det, i tillegg til å følge etablerte mentale modeller, viktig for meg å skaffe solid innsikt, snakke med folka, teste jevnlig og jobbe iterativt. Kombinert med etablert faglitteratur, velkjente prinsipper og beste praksis dannet dette grunnlaget for å sette en ny standard innen viltrapportering.

Utforming

Grensesnittet er utformet slik at brukeren intuitivt finner og loses gjennom appens primærformål. Dette støttet av tydelige interaktive elementer, gjenkjennbare illustrasjoner og relevante animasjoner. Med denne løsningen tas viltrapportering fra et nødvendig onde mange kvier seg for, til en fornøyelig visuell opplevelse. For å oppnå dette var det særlig viktig at løsningen følger etablerte konvensjoner, anvender klart språk og at informasjon blir vist der det er relevant, når det er relevant.

Se også...