Christian

Christian

Kjelland

Bilstad

Trondheim
UI/UX Designer
Kantega
Om Christian

Engasjert UI/UX Designer med interesse for frontend- og forretningsutvikling. Jobber hver dag for å skape gode brukeropplevelser på digitale flater med intuitive brukergrensesnitt som engasjerer og presterer. Dette kombinert med stilrent design som sammen bidrar til å nå brukerens og forretningens mål.

Har til sammen 6½ års erfaring fra konsulentselskapet Kantega, byråene HK Reklamebyrå / HK Bits og Smart Media. Jeg tenker at digitalisering handler om å snakke med folk og lage enkle løsninger som funker for dem. Det uavhengig av funksjonsevne og digitale forutsetninger forøvrig. Som designer har man et ansvar for å redusere digitalt utenforskap, frustrasjon og vanskeligheter i digitale løsninger. Trives som best når bra greier lages sammen med andre som deler samme lidenskap.

Viser lidenskap

Metode

Har erfaring med smidig og brukersentrert utviklingsmetodikk i tverrfaglige SCRUM-team. Følger vanligvis en datadrevet tilnærming, med hint av egen intuisjon og heuristiske prinsipper. Generell arbeidsmetode kan illustreres med det som kalles den doble diamanten. Den handler i all hovedsak om å gå bredt og utforskende ut for å sikre på at man lager den rette tingen, for så å skissere og iterere mulige løsninger for å designe tingen riktig.

Kompetanse

Se for deg en T-formet modell som representerer kjernekompetanse. Den horisontale streken øverst viser bredde, mens den vertikale viser dybde.

I bredden dekker kompetanseprofilen innsikt og konseptarbeid, interaksjonsdesign, visuelt design og kommunikasjon.

Det jeg kanskje er ekstra god på er interaksjonsdesign og forvaltning av komplekse designsystemer. Implementerer også design front-end (mest for gøy, ingen profesjonell utvikler akkurat).

Bakgrunn

I bunn har jeg en bachelorgrad i Markedsføringsledelse og bedriftsutvikling fra Handelshøyskolen BI. Valget av høyere utdanning var for meg selvsagt etter tre meget lærerike år ved linjen Medier og kommunikasjon. Her tilnærmet jeg meg praktisk og teoretisk kunnskap innen visuell kommunikasjon og design, men følte det nødvendige forretningsmessige perspektivet for å skape reell verdi for kundene manglet. For å spisse kompetansen ytterligere har jeg i ettertid prioritert relevante sertifiseringer, kurs og videreutdanning, blant annet innen Interaktivt design og prototyping ved OsloMet.

Slår av en prat med Don Normann himself på Y Oslo

Kloke hoder sier imidlertid at man aldri blir ferdig utlært. Det er liten tvil om at det stemmer. For å være “on top of the game”, og ikke minst godt rustet for fremtiden, bedriver jeg kontinuerlig kompetanseheving. Tanken er å være en engasjert ressurs som evner å bidra til digital transformasjon på både et operativt og strategisk nivå.

Med dette har utdanning, interesser og erfaring resultert i en kombinasjon av designfaglig bakgrunn, høy forretningsforståelse og teknisk kunnskap som sammen danner grunnlaget for å kunne utarbeide intuitive brukergrensesnitt som engasjerer og presterer.


Les mer på LinkedIn