SpareBank 1

Sammen med SpareBank 1 Kapitalforvaltning jobber HK Bits kontinuerlig med en skreddersydd rådgiverportal utviklet fra scratch. Løsningen tar sikte på å lette arbeidet med dokumenthåndtering, innhenting av informasjon, registrering av kundeaktiviteter og signering av kontrakter for selskapets rådgivere.

Mål

Målet med løsningen er å strømlinjeforme prosesser, sikre compliance og effektivisere det administrative arbeidet. Løsningen letter også arbeidet med å bygge solide kunderelasjoner over tid 🎯

Min rolle

Som Lead UI/UX Designer på prosjektet hadde jeg ansvar for brukeropplevelse og design. Det ble tatt utgangspunkt i SpareBank 1 sitt designsystem og retningslinjer forøvrig for å sikre et konsekvent visuelt uttrykk, velkjente navigasjonsmønstre, samt ivaretakelse merkevaren og dens særpreg. Dette bidro også til å skape en gjennomgående god brukeropplevelse 🔥

Se også...