ELBUS

Sammen med NELFO, EL og IT Forbundet og Azets har vi jobbet med digitalisering av manuelle regnskapsrutiner. Ved første øyekast ser løsningen enkel ut - og det er nettopp denne enkelheten som skaper den gode brukeropplevelsen, som i sin tur skaper reell verdi for brukerene og organisasjonen selv.

Bakgrunn og utfordring

ELBUS–ordningen er et samarbeid mellom NELFO og EL og IT forbundet. Ordningen er opprettet for å drive kompetanseheving i bransjene forbundene representerer. For å muliggjøre disse aktivitetene samles det inn midler fra alle medlemsbedriftene. Inndrivingen av disse midlene har tidligere vært 100% manuelle. Etterspørsel av regnskapstall har blitt gitt via personlig henvendelse, og rapporteringen via excel-filer, mailer og telefonsamtaler - Dette seks ganger i året mellom flere aktører med enda flere personer involvert.

Løsning og resultat

Med en integrasjon opp mot Azets sitt regnskapssystem, brukerautentisering og intuitiv rapportering går nå all rapportering knirkefritt. Dette i kombinasjon med et automatisert kommunikasjonsløp ut til sluttbruker for onboarding, kvittering og terminpåminnelser.

Rapporteringssystemet erstatter en omfattende manuell jobb for organisasjonen og deres regnskapsfører, samt letter rapporteringsprosessen betraktelig for medlemmene. Som ansvarlig designer på prosjektet bidro jeg fra forprosjekt til pixel perfect design via wireframing, brukertesting og koding av visuelle elementer.

Se også...