BoMidt

Da BoMidt bestemte seg for å utvikle egne digitale løsninger ble det så bra at også andre aktører i markedet ville bruke dem. En av disse løsningene er et verktøy for effektiv samhandling mellom aktører i større boligutbyggingsprosjekter. Her utveksles nemlig mye informasjon og dokumentasjon, det skjer endringer undervegs og aktørene er ikke samlokalisert. Målet med prosjektet er at forbedring og strømlinjeforming av prosessen vil gi økt kvalitet, effektivitet og lønnsomhet.

Prosessen

For å kartlegge behov, sikre at løsningen ville ha forretningsmessig verdi og skaffe verdifull innsikt ble en GV Design Sprint holdt. I sprinten deltok både personer fra bedriften, meglere og utbyggere. En prototype ble i løpet av uka produsert som et resultat av jobben gruppa gjorde. Her ble behovet bekreftet, og sentral funksjonalitet testet og validert.


Det å få testet sentral funksjonalitet så tidlig i prosessen gjorde at jeg kunne endre fundamentale elementer, komplekse brukerreiser og overordnet struktur uten at det førte til tidenes budsjettsprekk og utsatt deadline. Jeg opplevde også at høy involvering av kunden i prosessen ga økt eierskap og forståelse. Innsikten arbeidet ga ble tatt med videre som verdifull input til en MVP som nå har effektivisert måten utbyggere, meglere og boligbyggelag jobber sammen på.

Resultat

Som UIUX-designer på dette prosjektet er min oppfatning at prosessen økte sjansene for et godt sluttresultat betraktelig. Dette gjenspeiles blant annet i lisenssalg bedriften nå har. White-label systemer har med dette blitt et nytt forretningsområde for BoMidt.


Selv har jeg lært at sentral funksjonalitet bør testes av reelle brukere så tidlig som praktisk mulig, at jeg må stille med et åpent sinn og tenke at mine antagelser og preferanser ikke alltid er korrekt, samt at kunden bør involveres i de beslutninger som tas underveis i prosessen og faglig begrunne valg på en forståelig måte.

Se også...