Retro

Hos Retro finner man de feteste plaggene i byen. Når nettbutikken skulle revitaliseres var hovedfokuset å skape en brukeropplevelse i stil med kundens merkevare, posisjon og ambisjoner. Det var også viktig å etablere en solid og fleksibel kodebase med muligheter for kontinuerlig utvikling.

First things first...

Prosessen ble sparket i gang med en grundig utforskningsfase. Det hadde tross alt vært risky business å bygge ny butikk på magefølelse og skudd fra hofta. Vi samlet og analyserte foreliggende innsikt for å forstå brukernes behov, ønsker, utfordringer og atferd. Dette ble gjort i samarbeid med folka i HK Link som har god peiling på SEO, webanalyse og innholdsmarkedsføring. Vi støttet oss også på funn gjort av HK Reklamebyrå i arbeidet med blant annet utvikling av profil og kommunikasjonskonsept.

Informasjonen vi greide å grave frem ble brukt til å kartlegge kundereiser og -segment, definere hypoteser, utarbeide low-fi wireframes og teste ulike konsepter. Vi analyserte også navigasjonsmønstret og sidestrukturen til ulike ledende aktører i markedet for å få inngående kunnskap om bransjens «best practices». Funnene ble videre materialisert i en testbar prototype og iterert i flere runder.

Struktur og visuelt uttrykk

Grunnleggende sidestruktur og navigasjonsmønster følger i all hovedsak best practice for moderne e-commerce. Dette ble gjort for at brukerne intuitivt skal kunne gjennomføre kjøp, få inspirasjon og finne informasjon. Minst mulig friksjon i kjøpsprosessen, smoothest mulig kundereise der altså.

Med dette som grunnlag for UX-en inneholder løsningen i tillegg et knippe særegne elementer i UI-et for å skille seg fra konkurrerende virksomheter og styrke merkevaren. Dette kombinert med et minimalistisk visuelt utrykk i tråd med profilen forøvrig 🔥

💪🏼 Team: UI/UX av HK Bits, SEO av HK Link, Kommunikasjon av HK Reklamebyrå, Kode av NyMedia

Se retro.no

Se også...