Stiklestad

Da Stiklestad Nasjonale Kultursenter sin nye nettside skulle utarbeides var det særlig viktig å skape en god balanse mellom å formidle det som skjer nå, og det som har skjedd. Se resultatet på stiklestad.no.

Den riktige balansen

Stiklestad er med sine historiske begivenheter viden kjent. Da deres nye nettside skulle utarbeides var det særlig viktig å skape en god balanse mellom å formidle det som skjer nå, og det som har skjedd.

«Det som skjer nå» omfatter blant annet ulike opplevelser, aktiviteter, overnatting og servering. «Det som har skjedd» omfatter den rike historien. For å oppnå et godt resultat sto kjernemodellen, personas og redefinerte kundereiser med fokus på optimalisering av digitale touchpoints sentralt.

Prosessen

Prosjektet startet høsten 2018. Etter innsiktsfasen og behovkartlegging analyserte jeg lignende virksomheter for å finne styrker og svakheter ved deres digitale løsninger. Dette for å hente inspirasjon til sidestruktur, kundereiser og presentasjon av historisk informasjon på en engasjerende måte.

Tanken bak den visuelle utformingen er at virkemidlene sammen skal skape et naturlig visuelt hierarki som fremmer sentral informasjon og naturlig veier videre. For kunden var brukeropplevelsen på mobil viktig. Wireframes og prototyper ble derfor utarbeidet og testet på mobil først.

Se også...