©2020

/

Personvern
Dribbble

/

LinkedIn

Verktøy for prosjektstyring

Verktøy for effektiv samhandling mellom aktører i større boligutbyggingsprosjekter. Behovet for en slik løsning ble identifisert i en design sprint hvor relevante personer fra bransjen deltok. Her fikk jeg bekreftet behovet, samt testet og validert sentral funksjonalitet. Da dette ble ansett å danne grunnlaget for et verktøy med forretningsmessig verdi utviklet jeg på eget initiativ løsningen videre.