©2020

/

Personvern
Dribbble

/

LinkedIn

Verktøy for prosjektstyring

Verktøy for effektiv samhandling mellom aktører i større boligutbyggingsprosjekter. Løsningen er et resultat av en design sprint med kunden og andre relevante aktører. Her ble behovet bekreftet, og sentral funksjonalitet testet og validert. Løsningen er i denne sammenhengen sensurert og rebranded av forretningsmessige årsaker.