©2020

/

Personvern
Dribbble

/

LinkedIn

Christian Kjelland Bilstad

User Experience & Interface Designer.

Mitt mål er å skape verdi for bedrifter ved å skape verdi for mennesker. Min oppfatning er nemlig at UI/UX-design i økende grad er selve premissgiveren for vellykkede digitaliseringsprosjekter. Jeg jobber derfor hver dag for å skape gode brukeropplevelser på digitale flater. Dette i kombinasjon med stilrent design som bidrar til å nå brukerens og forretningens mål.


Min oppfatning er at sterke merkevarer bygges ved at man evner å skape den gode opplevelsen gjennom hele kundereisen. Dette fordrer at forretningsmessige planer er forankret og implementert i alle ledd, herunder selskapets digitale tjenester. Jeg gjør derfor mitt beste for å forstå hver enkelt kunde og deres utfordringer, samt se løsningens funksjon i den store sammenheng.

Å drive designprosesser, innsiktsarbeid og behovskartlegging, utarbeide «pixel perfect»-skisser, samt brukerteste og validere løsninger via interaktiv prototyping er noe jeg driver med til daglig.

For meg er det spesielt viktig å:
- Levere kvalitet uansett prosjektstørrelse og type kunde
- Holde deadlines
- Evne å se løsningens strategiske funksjon i en større sammenheng
- Levere innen estimater for god prosjekt- og byråøkonomi

Dette for å sikre konsekvent høy kvalitet, forutsigbarhet og gode prosesser. Denne listen er under kontinuerlig utvikling som et resultat av nye erfaringer, prøving og ikke minst feiling. Som et samlet resultat av dette håper jeg å oppnå faglig utvikling i takt med, og aller helst bittelitt foran, bransjen forøvrig.


Jeg har en bachelorgrad i Marketing management and business development fra handelshøyskolen BI. Valget av høyere utdanning var for meg selvsagt etter tre meget lærerike år ved linjen Medier og kommunikasjon. Her hadde jeg hadde tilnærmet meg bred praktisk og teoretisk kunnskap innen visuell kommunikasjon og design, men følte det nødvendige forretningsmessige perspektivet for å skape reell verdi for kundene manglet. Sammen med en brennende interesse for teknologi og ulike verv har dette resultert i en kombinasjon av designfaglig bakgrunn, høy forretningsforståelse og teknisk kunnskap som sammen danner grunnlaget for å kunne utarbeide intuitive brukergrensesnitt som engasjerer og presterer.


Se mer på LinkedIn