C. K. Bilstad
©2020

/

Personvern
Dribbble

/

LinkedIn

Christian Kjelland Bilstad

User Experience & Interface Designer.

Mitt mål er å skape verdi for bedrifter ved å skape verdi for mennesker. Med en oppfatning av at UI/UX-design i økende grad er selve premissgiveren for vellykkede digitaliseringsprosjekter jobber jeg hver dag for å skape gode brukeropplevelser på digitale flater. Dette i kombinasjon med stilrent design som bidrar til å nå brukerens og forretningens mål.


Jeg tenker at sterke merkevarer bygges ved at man evner å levere den gode opplevelsen gjennom hele kundereisen. Dette fordrer at forretningsmessige planer er forankret og implementert i alle ledd, herunder selskapets digitale tjenester. Det er derfor viktig for meg å forstå hver enkelt kunde og deres utfordringer, samt se løsningens funksjon i en større sammenheng.

Å drive designprosesser, innsiktsarbeid og behovskartlegging, utarbeide «pixel perfect»-skisser, samt brukerteste og validere løsninger via interaktiv prototyping er noe jeg driver med til daglig.

For meg er det spesielt viktig å:
- Levere kvalitet uansett prosjektstørrelse og type kunde
- Holde deadlines
- Evne å se løsningens strategiske funksjon i en større sammenheng
- Levere innen estimerte grenser

Dette for å sikre konsekvent høy kvalitet, forutsigbarhet og gode prosesser. Denne listen er under kontinuerlig utvikling som følge av nye erfaringer, prøving og ikke minst feiling. Som et samlet resultat av dette håper jeg å til enhver tid levere arbeid av høy kvalitet.


Jeg har en bachelorgrad i Marketing management and business development fra handelshøyskolen BI. Valget av høyere utdanning var for meg selvsagt etter tre meget lærerike år ved linjen Medier og kommunikasjon. Her tilnærmet jeg meg praktisk og teoretisk kunnskap innen visuell kommunikasjon og design, men følte det nødvendige forretningsmessige perspektivet for å skape reell verdi for kundene manglet. Sammen med en brennende interesse for teknologi og ulike verv har dette resultert i en kombinasjon av designfaglig bakgrunn, høy forretningsforståelse og teknisk kunnskap som sammen danner grunnlaget for å kunne utarbeide intuitive brukergrensesnitt som engasjerer og presterer.


Se mer på LinkedIn