Christian

Christian

Kjelland

Bilstad

Trondheim
UI/UX Designer
Kantega
Om Christian

Engasjert UI/UX Designer med interesse for frontend-utvikling. Jobber hver dag for å skape gode brukeropplevelser på digitale flater med intuitive brukergrensesnitt som engasjerer og presterer. Dette kombinert med stilrent design som sammen bidrar til å nå brukerens og forretningens mål.

Jeg tenker at digitalisering handler om å snakke med folk og lage enkle løsninger som funker for dem. Trives som best når gode løsninger lages sammen med andre.

Med erfaring fra Kantega, HK Reklamebyrå / HK Bits og Smart Media mestrer jeg å drive innsiktsarbeid og behovskartlegging, utarbeide skisser fra wireframes til «pixel perfect»-design, samt brukerteste og validere løsninger via interaktiv prototyping. Implementerer også design front-end (HTML, SCSS & JS.)

Viser lidenskap

I bunn har jeg en bachelorgrad i Markedsføringsledelse og bedriftsutvikling fra Handelshøyskolen BI. Valget av høyere utdanning var for meg selvsagt etter tre meget lærerike år ved linjen Medier og kommunikasjon. Her tilnærmet jeg meg praktisk og teoretisk kunnskap innen visuell kommunikasjon og design, men følte det nødvendige forretningsmessige perspektivet for å skape reell verdi for kundene manglet. For å spisse kompetansen ytterligere har jeg også en videreutdanning i Digital transformasjon fra OsloMet, samt ulike relevante sertifiseringer og kurs.

Kloke hoder sier imidlertid at man aldri blir ferdig utlært. Det er liten tvil om at det stemmer. For å være “on top of the game”, og ikke minst godt rustet for fremtiden, bedriver jeg kontinuerlig kompetanseheving. Tanken er å være en engasjert ressurs som evner å bidra til digital transformasjon på både et strategisk og operativt nivå.

Med dette har utdanning, interesser og arbeidserfaring resultert i en kombinasjon av designfaglig bakgrunn, høy forretningsforståelse og teknisk kunnskap som sammen danner grunnlaget for å kunne utarbeide intuitive brukergrensesnitt som engasjerer og presterer.


Les mer på LinkedIn

Se også...