Christian Kjelland Bilstad

User Experience & Interface Designer.

Mitt mål er å skape verdi for bedrifter ved å skape verdi for mennesker. Med en oppfatning av at UI/UX-design i økende grad er selve premissgiveren for vellykkede digitaliseringsprosjekter jobber jeg hver dag for å skape gode brukeropplevelser på digitale flater. Dette i kombinasjon med stilrent design som bidrar til å nå brukerens og forretningens mål.


Jeg tenker at gode brukeropplevelser skapes ved at brukeren settes i sentrum. All digitalisering handler ikke om mystiske algoritmer, maskinlæring og kunstig intelligens (selv om slikt er skikkelig spennende!). Digitalisering for meg handler om å snakke med folk og lage enkle løsninger som funker for dem. Det er derfor viktig for meg å forstå kunden, brukeren og prosjektet, samt å se løsningens funksjon i en større sammenheng.

Med erfaring som interaksjonsdesigner i Smart Media (et av Trøndelags største digitalbyrå) og HK Bits / HK Reklamebyrå (kåret til årets Byrå X3 av Dagens Næringsliv) mestrer jeg å drive innsiktsarbeid og behovskartlegging, utarbeide skisser fra wireframes til «pixel perfect»-design, samt brukerteste og validere løsninger via interaktiv prototyping. Implementerer også design med HTML, SCSS & JS.

Kloke hoder sier at man aldri blir ferdig utlært. Det er liten tvil om at det stemmer ganske så godt. For å være “on top of the game”, og ikke minst godt rustet for fremtiden, bedriver jeg kontinuerlig kompetanseheving i form av videreutdanning, kurs og selvstudier.


Tanken er å bli en allsidig ressurs som evner å bidra med digital transformasjon på både et strategisk og operativt plan. Dette som interaksjonsdesigner med design og innsiktsarbeid som kjernekunnskap i kombinasjon med frontend-utvikling.


I bunn har jeg en bachelorgrad i Markedsføringsledelse og bedriftsutvikling fra Handelshøyskolen BI. Valget av høyere utdanning var for meg selvsagt etter tre meget lærerike år ved linjen Medier og kommunikasjon. Her tilnærmet jeg meg praktisk og teoretisk kunnskap innen visuell kommunikasjon og design, men følte det nødvendige forretningsmessige perspektivet for å skape reell verdi for kundene manglet.


Med dette har utdanning, interesser og arbeidserfaring resultert i en kombinasjon av designfaglig bakgrunn, høy forretningsforståelse og teknisk kunnskap som sammen danner grunnlaget for å kunne utarbeide intuitive brukergrensesnitt som engasjerer og presterer.


Se mer på LinkedIn