Om Christian

Christian

Kjelland Bilstad

User Experience & Interface Designer.

01

Tankegang

Jeg tenker at UI/UX-design i økende grad er selve premissgiveren for vellykkede digitaliseringsprosjekter. Derfor jobber jeg hver dag for å skape gode brukeropplevelser på digitale flater. Dette i kombinasjon med stilrent design som bidrar til å nå brukerens og forretningens mål.
02

Oppfatning

Er av den oppfatning av at all digitalisering ikke handler om mystiske algoritmer, maskinlæring og kunstig intelligens (selv om slikt er skikkelig spennende!). Digitalisering handler vel så mye om å snakke med folk og lage enkle løsninger som funker for dem.
03

Erfaring

Med erfaring som interaksjonsdesigner i Smart Media (et av Trøndelags største digitalbyrå) og HK Bits / HK Reklamebyrå (kåret til årets Byrå X3 av Dagens Næringsliv) mestrer jeg å drive innsiktsarbeid og behovskartlegging, utarbeide skisser fra wireframes til «pixel perfect»-design, samt brukerteste og validere løsninger via interaktiv prototyping. Implementerer også design med HTML, SCSS & JS.

04

Fokus & kompetanseheving

Kloke hoder sier at man aldri blir ferdig utlært. Det er liten tvil om at det stemmer ganske så godt. For å være “on top of the game”, og ikke minst godt rustet for fremtiden, bedriver jeg kontinuerlig kompetanseheving.

Tanken er å være en allsidig ressurs som evner å bidra til digital transformasjon på både et strategisk og operativt nivå. Dette som interaksjonsdesigner med UI-design og innsiktsarbeid som kjernekunnskap i kombinasjon med frontend-utvikling og prosjektledelse.

05

Utdanning

I bunn har jeg en bachelorgrad i Markedsføringsledelse og bedriftsutvikling fra Handelshøyskolen BI. Valget av høyere utdanning var for meg selvsagt etter tre meget lærerike år ved linjen Medier og kommunikasjon. Her tilnærmet jeg meg praktisk og teoretisk kunnskap innen visuell kommunikasjon og design, men følte det nødvendige forretningsmessige perspektivet for å skape reell verdi for kundene manglet.

Med dette har utdanning, interesser og arbeidserfaring resultert i en kombinasjon av designfaglig bakgrunn, høy forretningsforståelse og teknisk kunnskap som sammen danner grunnlaget for å kunne utarbeide intuitive brukergrensesnitt som engasjerer og presterer.


Les mer på LinkedIn