AtB

AtB Mobility Platform skal ta AtB fra å være et kollektivselskap til et mobilitetsselskap, med eierskap til hele kundereisen. I oppdraget utvikler vi app- og webtjenester som skal gjøre det enkelt og tilgjengelig for mennesker å komme seg fra A til B uten å kjøre egen bil. Dagens løsninger for reiseplanlegging og billetthåndtering skal erstattes og forbedres. Løsningene er svært virksomhetskritiske, og det stilles derfor store krav til brukervennlighet, universell utforming og robusthet.

Metode

Vi jobber smidig og brukersentrert etter "Design thinking"-prinsippet i et tverrfaglig team, med fokus på å involvere brukere og resten av organisasjonen som en integrert del av prosessen. Gjennom iterative designprosesser får vi tilbakemeldinger fra sluttbrukere underveis i prosessen. Siden alle skisser er åpent for teamet i Figma og Miro, er det også et godt grunnlag for å diskutere ulike utfordringer og løsninger på de daglige stå-opp møtene med teamet.

Min rolle

Som UI/UX Designer jobber jeg med innsikt, konseptutvikling og interaksjonsdesign. Jeg forvalter og videreutvikler også AtB sitt design-system. Figma blir brukt som et sentralt verktøy i arbeidet, både for design og protoyping av klikkbare demoløsninger. Miro blir i tillegg brukt i blant annet workshops og konseptarbeid.

Se også...